Avond4daagse en jouw privacy (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt een nieuwe strengere Europese regelgeving op het gebied van privacy. Dit is de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook wij hebben hier mee te maken. 

Stichting Avond4daagse Zeeland kan bij inschrijving voor deelname aan de Avond4daagse verschillende gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW gegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van onze dienstverlening en delen deze niet met derden. Na afloop van de avond4daagse dragen wij er zorg voor dat deze gegevens worden vernietigd.

Zie verder ook punt 12 bij de FAQ >