FAQ

1. Hoe werkt het inschrijven?
2. Ik loop mee met mijn kind, moet ik dan ook inschrijven?
3. Wat te doen met het wandelstrookje?
4. Kunnen er meerdere personen op 1 startkaart staan?
5. Wanneer kan ik inschrijven en starten?
6. Waarom zijn de starttijden op vrijdag anders?
7. Kan ik ook 1 dag meewandelen?
8. Ik heb op vrijdag mijn medaille niet opgehaald. Wat nu?
9. Op welk nummer zijn jullie tijdens de avond4daagse te bereiken?
10. Wat gebeurt er met wandelaars die zich misdragen?
11. Aansprakelijkheid van de organisatie?
12. Al individueel ingeschreven maar wil toch met een groep lopen?
13. Privacy / AVG


 


1. Hoe werkt het inschrijven?

Op eerste wandelavond kun je je op de Vlashoeve in laten schrijven voor de Avond4daagse. Er wordt dan een wandelkaart aangemaakt o.v.v. jouw gegevens en de aantal keren dat er is deelgenomen aan de avond4daagse. Dit nummer komt op de medaille. Je kan je ook online inschrijven. De wandelkaart ligt op dinsdag dan klaar bij het inschrijven. De kosten betaal je op dat moment.

De kosten voor alle wandelaars bedragen 5 euro (4 dagen wandelen inclusief een mooie medaille na afloop). Wanneer je geen medaille wilt, of maar 1 of enkele dagen wilt lopen zijn de kosten 1 euro per dag.


2. Ik loop mee met mijn kind, moet ik dan ook inschrijven?

Kinderen t/m 12 jaar moeten onder begeleiding lopen van een volwassene, die eveneens staat ingeschreven als wandelaar. Anders kunnen de kinderen uit de route worden genomen. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.
Daarnaast maakt een ouder die meeloopt met het kind ook gebruik van de route en versnapering. De bijdrage van € 1,- voor die wandeldag lijkt ons dan ook zeer op zijn plaats!


3. Wat te doen met het wandelstrookje?

Elke dag wordt een strook van de wandelkaart aan de wandelaar meegegeven die hem tijdens de route moet laten afstempelen door de organisatie (stempelpost). Die strook moet na de tocht op de Vlashoeve ingeleverd worden, zodat de organisatie weet dat je de route hebt volbracht.


4. Kunnen er meerdere personen op 1 startkaart staan?

Bij het inschrijven op de Vlashoeve is het mogelijk meer personen op 1 wandelkaart te zetten. Deze personen moeten wel bij elkaar blijven lopen ivm de stempelpost en evt traktaties.
Bij het online inschrijven kun je maar 1 persoon per wandelkaart inschrijven.


5. Wanneer kan ik inschrijven en starten?

Inschrijven kan op de eerste wandeldag bij de start- en finishplaats De Vlashoeve aan de Puttelaar in Zeeland.
De 15 km-wandelaars kunnen van 17.45 tot 18.00 uur inschrijven en direct starten.
Het inschrijven voor de 10 km kan vanaf 17.45 uur. Zij starten om 18.15 uur.
De 5km wandelaars kunnen inschrijven om 18.00 uur en gaan om 18.30 uur van start.


6. Waarom zijn de starttijden op vrijdag anders?

Op vrijdag zijn de starttijden voor alle afstanden anders:  De 15km wandelaars starten om 17.30 uur. De 10km om 18.00 uur en de 5 km om 18.45 uur. Zo komen alle wandelaars ongeveer tegelijk binnen met de intocht in de Damaststraat.


7. Kan ik ook 1 dag meewandelen?

Ja, dat is mogelijk. Je kan je ook inschrijven voor 1 dag. Je betaalt dan € 1,- per dag. Een medaille is dan niet mogelijk.


8. Ik heb op vrijdag mijn medaille niet opgehaald. Wat nu?

De medailles (en posters voor de winnaars) zijn in de week na de avond4daagse nog op te halen bij de organisatie. Neem dan contact op met 06 – 13 79 02 26


9. Op welk nummer zijn jullie tijdens de avond4daagse te bereiken?

De organisatie is te bereiken op 06 – 13 79 02 26.


10. Wat gebeurt er met wandelaars die zich misdragen?

Heb respect voor andere wandelaars, natuur en omgeving. Vernielingen aan de route of natuur worden direct gemeld bij ouders en/of politie. De betreffende wandelaars zullen uit de route worden genomen. Zij mogen de volgende dag ook niet starten.


11. Aansprakelijkheid van de organisatie?

De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen en beschadigingen tijdens deelname aan deze Avond4daagse. Deelname is op eigen risico.


12. Al individueel ingeschreven maar wil toch met een groep lopen?

Heb je je al online ingeschreven en je wilt toch aansluiten bij een groep, haal dan eerst je wandelkaart op en voeg die dan in de map van de groep. Vermeld op de groepslijst dan jouw naam en inschrijfnummer. De overige gegevens zijn al bij ons bekend.
Ook als je je op dinsdag al hebt ingeschreven en je wilt toch nog aansluiten bij een groep, voeg dan jouw kaart in de map en vermeld op de groepslijst dan jouw naam en inschrijfnummer.


13. Privacy / AVG

Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een strengere Europese regelgeving op het gebied van de privacy. Deze geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens opvraagt en verwerkt voor het doel waarvoor de organisatie ze verzamelt. De AVG gaat in op 25 mei 2018.

Wat is het doel van de AVG?
Het doel is: alle Europese inwoners beschermen tegen misbruik van hun persoonsgegevens. Dit door de inwoners meer inzicht te geven in hoe een organisatie met hun gegevens omgaat. Verder door inwoners inspraak te geven in het gebruik van deze gegevens door een organisatie.

Wat betekent dit voor mij en de avond4daagse?
De stichting Avond4Daagse Zeeland geeft inzicht in hoe zij omgaat met de gevraagde persoonsgegevens en met gemaakte foto’s van deelnemers.
De opgevraagde gegevens (naam, geboortedatum, adres, tel. nr, e-mailadres, hoe vaak deelnemer) worden verzameld en beheerd door de secretaris en hoofd wandeltocht. Deze gegevens worden na afloop van het evenement vernietigd. Zij worden niet aan derden ter inzage of beschikbaar gesteld.
De stichting vraagt bij inschrijving toestemming aan de groepen om groepsfoto’s te mogen plaatsen op de eigen site. Dit ter informatie en promotie. Verder zullen van dit evenement algemene overzichtsfoto’s worden gemaakt en geplaatst. Op facebook plaatsen wij vanaf dit jaar geen persoonlijke foto’s meer en wordt verwezen naar de site.